EATON ELECTRIC AS

Du kjenner flere av våre produkter under varemerket Moeller, siden vi tidligere het Moeller Electric AS. Med Eaton som eier har vi fått flere produkter i porteføljen, men ellers er det få endringer for deg som kunde.

Vi har samme adresse og samme sentralbordnummer. Du har stort sett de samme kontaktpersonene, og vårt distribusjonsapparat er som før.

Vi ser fram til å yte service i et fortsatt godt samarbeid! 
   
   
Eaton Electric AS
Ryensvingen 5-7, 0680 OSLO
P.Box 113 Manglerud, 0612 OSLO, Norway
Tel: +47 2303 6550