NORGE

xComfort - Produkter

Om xComfort-produktene

Utvalget av xComfort-produkter består i hovedtrekk av av sensorer og aktuatorer samt noen komponenter for mer sentrale funksjoner. Sortimentet er i kontinuerlig utvikling og tilpasses etter nye funksjonsbehov og ønsker fra brukerne.

Her vises noen av grunnkomponentene i xComfort. For mer komplett oversikt, detaljer, koblingseksempler og tilgjengelig tilleggsutstyr, se produktkatalogen.

 

 

Bryteakt. | Dimmeakt. | Persienneakt. | Analog 1-10V | Analog 0-10V | Pluggbar bryteakt. | Pluggbar dimmeakt
Trykknapper | Fjernkontroll | Binærinngang | Romtermostat | Temperaturinngang | Home Manager RF | Room Manager | Bevegelsesdetektor | Analog inngang | 12-kanals varmeaktuator 

Bryteaktuator
Bryteaktuator

Det finnes 3 varianter:
- en-polet, som bryter fasen (230VAC)
- to-polet, som bryter begge faser
- potensialfri, som kan brukes til andre spenningsområder

Komponenten kan tilpasses formålet ved bruk av PC-verktøyet, og har da en rekke mulige funksjoner, som tidsforsinket inn- eller utkobling, blinking, pulsstyring, etc.

til toppen Topp

 


Dimmeaktuator

Dimmer


Fase avsnittsdimmer, som kan dimme glødelamper og elektroniske lavvoltstransformatorer. Flere aktuatorer kan styres parallelt.

Komponenten kan tilpasses formålet ved bruk av PC-verktøyet, hvor dimmehastigheten kan justeres, øvre - og nedre grenseverdi kan bestemmes, nivåer for scenarioinnstillinger, med mer.

til toppen Topp

 


Persienne-
aktuator
Persiennestyring


For styring av markiser, persienner, gardintrekk, lerret, takvinduer, dører, porter, bommer... Kort sagt alt som har en bevegelse opp eller ned, att eller fram, ut eller inn.

Komponenten er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner, slik at markiser og persienner automatisk trekkes inn i sikker posisjon ved dårlig vær og kraftig vind.

til toppen Topp

 


Analogutgang
1-10V
(strøm)

1-10V


For styring av utstyr med 1-10V inngang, for eksempel elektronisk forkobling til lysstoffarmaturer, transformatorer for lavvoltsbelysning, effektdimmere med 1-10V inngang.

I tillegg til reguleringsutgangen på 1-10V (standard for strømstyring) er komponenten utstyrt med relé for å kunne frakoble lasten .

til toppen Topp

 


Analogutgang
0-10V
(spenning)

0-10V


For styring av utstyr med 0-10V inngang, for eksempel effektdimmere med 0-10V inngang, hastighetsregulering til motorer, ventiljustering.

I tillegg til reguleringsutgangen på 0-10V (std. for spennings-regulering) er komponenten utstyrt med relé for å kunne frakoble lasten .

til toppen Topp

 


Pluggbar bryte-aktuator

Pluggbar bryter


Den pluggbare bryteaktuatoren brukes til å styre lamper etc. Aktuatoren støpsles i jordet stikkontakt, og lampens støpsel plugges i på fronten av denne. Godt egnet i eksisterende installasjoner, og gjerne med åpent kabelanlegg. Med denne er det enkelt å få alle lamper med på felles betjeningsfunksjoner.

Alle funksjoner som ligger i den skjultmonterte bryteaktuatoren kan også legges inn på denne.

til toppen Topp

 


Pluggbar dimme-aktuator

Pluggbar dimmer


Den pluggbare dimmeaktuatoren brukes til å dimme glødelamper eller halogenlamper. Aktuatoren støpsles i jordet stikkontakt, og lampens støpsel plugges i på fronten av denne. Godt egnet i eksisterende installasjoner, og gjerne med åpent kabelanlegg. Med denne er det enkelt å få alle lamper med på felles betjeningsfunksjoner, scenario-innstillinger, etc.

Alle funksjoner som ligger i den skjultmonterte dimmeaktuatoren kan også legges inn på denne.

til toppen Topp

 


Trykknapper

Trykknapper


Trykknappene finnes i enkel, dobbel eller 4-felts utførelse, med eller uten LED-indikasjon. Kan utstyres med rammer og vipper som passer til omgivelsene. Et rikt utvalg finnes på sidene for design. Ønskes andre rammevarianter finnes det trykknappinnsatser som passer til rammer fra en rekke produsenter.

Funksjonen som den enkelte knapp skal ha blir automatisk tildelt når den "kobles" sammen med en aktuator. Individuelle tilpasninger gjøres ved PC-programmering.

til toppen Topp

 


Fjernkontroll

Fjernkontroll


Fjernkontroll finnes nå i tre utgaver, henholdsvis 2 eller 12 kanaler, og 12 kanaler med display. Betjeningen er enkel, og kan lettest sammenlignes med en standard dobbel bryter multiplisert med antall kanaler. Alle utgavene kan benytte magnetisk veggfeste. 2-kanals utgaven har i tillegg feste for nøkkelring.

Ved hjelp av PC-programmering kan man legge inn valg for å kalle frem forhåndsbestemt stemningsbelysning (lysscenarier).

Brukerveiledning for displayvarianten finnes her

til toppen Topp

 


Binærinngang

Binære innganger


Binærinngang finnes i to varianter - enten som 230V utgave, som drives av nettspenning og tar i mot 230V styresignal på hver av inntil 2 kanaler, eller drevet av batteri, hvor de to inngangssignalene er potensialfrie.

Bruksområdene for binære innganger er mange. Eksempelvis kan dette være koblingsur, skumringsbrytere, konvensjonelle brytere, endebrytere, magnetkontakter, bevegelsesmeldere.

I kombinasjon med multifunksjonsreleet Easy kan ytterligere funksjoner legges til

til toppen Topp

 


Romtermostat

Termostat


Romtermostaten kan brukes på to måter; enten som ren termostat, hvor lasten styres direkte (men trådløst) av termostaten, eller indirekte via Home Manager eller Room Manager. Som ren termostat er standard settpunkt 21°C, som kan justeres ± 3 grader lokalt ved hjelp av justeringsrattet. Annet settpunkt kan velges ved bruk av PC-verktøyet. Ved indirekte styring via Home Manager RF sendes den faktisk målte temperaturen, hvor selve reguleringen av varmelasten gjøres av Home Manager RF etter parametre som settes i denne. Brukes både til vannbåren varme og elektriske varmekilder.

til toppen Topp

 


Temperaturinngang

Temperaturinngang


Temperaturinngangen har to separate kanaler som kan måle hver sin temperatur. Inngangen kan settes opp på samme måte som termostaten, man har ikke justeringsratt for lokal innstilling. Brukes derfor oftest sammen med Home Manager RF

Temperaturinngangen leveres uten temperatursensorer. Ønsket type temperatursensor og eventuelle kapslinger eller festemateriell til disse finnes i produktkatalogen.

til toppen Topp

 


Home Manager RF

Home Manager RF


Home Manager RF brukes som en universalkomponent i Xcomfort, hvor hovedfunksjonen er varmestyring. I tillegg finnes muligheter for å legge inn logikkfunksjoner, koblingsur, tidsfunksjoner, scenarier, m.v. HMRF brukes også som kommunikasjonssenter, som sender alarmer over SMS, eller den kan styre funksjoner i Xcomfort-installasjonen fra innkommende SMS-kommandoer. Home Manager RF må i dette tilfellet ustyres med GSM-modem.

Når HMRF brukes til varmestyring, kan hvert enkelt rom i huset ha sin egen oppvarmingsprofil, men separate tider for nedsenket temperatur på ulike nivåer.

Egen brukerveiledning finnes her

til toppen Topp

 


Room Manager

Home Manager RF


Room Manager brukes som en universalkomponent i Xcomfort, hvor hovedfunksjonen er klimastyring av inntil 6 soner eller rom. Den er i tillegg utstyrt med betjeningsknapper tilsvarende en dobbel trykknapp for betjening av lys, persienner, etc. Alle funksjoner velges med touch-betjening. Temperaturføler for ett rom er integrert i komponenten (for styring av rommet som RM plasseres i), men det kan velges å bruke separat temperaturgiver i stedet. I tillegg finnes muligheter for å legge inn logikkfunksjoner, koblingsur, tidsfunksjoner, scenarier, m.v.

Når RM brukes til varmestyring, kan hvert av de seks rommene ha sin egen oppvarmingsprofil, med separate tider for nedsenket temperatur på ulike nivåer.

Egen brukerveiledning finnes her

til toppen Topp

 


PIR-detektor

Home Manager RF


Xcomfort bevegelsesdetektor er en trådløs to-kanals passiv infrarøddetektor for styring av belysning og/eller sikkerhetsfunksjoner. Detektoren drives av batteri eller via nettadapter. Begge kanaler er utstyrt med justerbar pulsteller for verifisering av registrert bevegelse. Kanalen for lys har i tillegg justerbart tidsforsinket frafall, og kan trigges avhengig av lysmengden i rommet. En monteringsbrakett finnes som tilleggsutstyr og benyttes der hvor detektoren skal vinkles fritt. Dekningsområde for detektoren er 110 grader, 12 meter ved monteringshøyde 2,2m. Ved trigging av detektoren sendes signaler trådløst til aktuatorer eller andre komponenter i Xcomfort-systemet. Typiske bruksområder er innendørs i møterom, trapperom, ganger og korridorer, boder osv.

til toppen Topp

 

Analog inngang
0-10V, 4-20mA,
0-20mA, PT1000

0-10V

Den analoge inngangen har 2 kanaler som kan arbeide uavhengig av hverandre. Inngangene kan brukes for utstyr med industristandardene 0-10V, 4-20mA, 0-20mA eller PT1000. Med dette utvalget vil det være mulig å lage løsninger for byggautomatisering over en bred front.

Moeller's tilbud av sensorer som bruker denne inngangen dekker blant annet luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet, lysstyrke m.m.

til toppen Topp

 

Radiatortermostat

Radiatorventil

Denne varmeaktuatoren er laget for å styre radiatorventiler. Kan brukes selvstendig eller satt i system med sentral styringsenhet. Direkte forberedt for ventiler med M30 gjenge og 1,5mm slaglengde, men kan også brukes på andre ventilstørrelser via adapter.

Brukerveiledning

til toppen Topp

 

12-kanals varmeaktuator for vannbåren varme

Multikanals varmeutgang

Denne varmeaktuatoren er laget spesielt for å styre ventiler for vannbåren varme samlet på samlestokk i et varmefordelingsskap. Hurtigklemmer gir en tidsbesparelse ved montering av elektrotermiske ventilorgan for ventilene. Ved montasje i metallkapsling er det mulig å tilkoble en ekstern mottager på utsiden av skapet slik att radiosignalene kommer frem.

Montasjeveiledning

til toppen Topp

 

 

Ytterligere Produktinformasjon

Print version Top