NORGE

xComfort - Programvare

Programvare

Programvare er gjenstand for oppdatering, og vi legger fortløpende ut nye versjoner på denne siden. Nye utgivelser vil også publiseres på nyhetssiden.

__________________________________________________________________________________

For PC/Laptop: MRF versjon 2.42
(Oppdatert pr. april 2015)

Basisutgaven av denne programvaren kan fritt lastes ned her. Denne brukes til komplett konfigurering av hele RF-installasjonen.

MRF v2.42_NO MRF 2.42_NO (11,5MB)

Veileding for bruk av MRF-programmet (skrevet for versjon 2.42)

MRF-beskrivelse Veiledning MRF (5728MB)

__________________________________________________________________________________

Bestilling av proff-modus for MRF-programmet (proff-lisens)

Bestilling av proff-lisens er ikke lenger nødvendig. MRFversjon 2.0 og nyere inneholder automatisk funksjonalitet som tidligere var forbeholdt profflisens.

__________________________________________________________________________________

For Home Manager RF : MMRF versjon 3.7 norsk utgave
(Utgave pr. desember 2011)

Brukes til konfigurering av Home Manager RF. Fritt nedlastbar. Nå med støtte for energimålesensorer

MMRF v3.6g norsk 1.8 MB (1.3MB)

Firmware til Home Manager for versjon 3.6G

Firmware v3.6g 1.8 MB (173KB)

__________________________________________________________________________________

For kommunikasjonsgrensesnitt CKOZ-00/03
OBS; kun for RS232 versjon :
CI-update, V2.60 (August 2012)

Programoppdatering CI-update, V2.60
32 bit :

CI-update V2.60-32 1.8 MB (3.5MB)

Programoppdatering CI-update, V2.60
64 bit :

CI-update V2.60-64 1.8 MB (3.6MB)

__________________________________________________________________________________

Fil for oppdatering av firmware på USB konfigurasjonsgrensesnitt, USB kommunikasjonsgrensesnitt, Ethernet kommunikasjonsgrensesnitt (ECI) og Room Manager ligger vedlagt i mappen for Eaton RF-programmet som kan lastes ned øverst på denne siden. Programoppdateringene er tilgjengelig i undermappen "Device Software"

 

Ytterligere Produktinformasjon

Print version Top