NORGE

xComfort - Systemforklaring

Slik fungerer xComfort

1 - 1 sending

Det minste xComfort-anlegget kan bestå av en sender og en mottager. Det kreves ingen mellomliggende komponenter eller sentral. Kommunikasjonen dem i mellom foregår trådløst. Mottageren som styrer lasten - vi kaller den aktuator - drives av nettspenning. Senderen eller sensoren kan være strømforsynt av batteri eller av nettspenning (typeavhengig), og læres opp til å styre aktuatoren ved idriftsettelse. Et system kan bygges opp med mange sensorer og aktuatorer, hvor en sender kan styre en eller flere aktuatorer parallelt, eller i en kombinasjon hvor hver mottager styres av en eller flere sendere.

Når en sender gir kommando til en aktuator, forlanger den å få en bekreftelse på at mottageren har mottatt telegrammet. Dersom slik bekreftelse ikke blir gitt, vil kommandoen gjentas. Slik sikres det at korrekt informasjon når frem, og at ordren blir utført. Der hvor direkte kommunikasjon ikke er mulig mellom sender og mottager som skal utføre ordren, vil kommandoen sendes via andre nettdrevne komponenter frem til riktig mottager. Dette skjer automatisk, og vi kaller denne funksjonen for autorouting.

Aktuatorene som styrer lastene er små, og monteres vanligvis skjult i nærheten av lasten som skal styres. En dyp veggboks er ideelt, siden hurtigklemmene som brukes ved tilkobling også trenger plass. Trådløse sensorer i form av trykknapper kan plasseres der det er hensiktsmessig, og krever ingen plass i dybden. Trykknappene leveres faktisk med tosidig klebebånd, og kan plasseres på nær sagt alle flater uten andre inngrep.

Batteriene som driver sensorene har lang levetid, og holder normalt opp til 10 år for trykknapper, og 5-7 år for termostater og temperatursendere. Batterienes tilstand overvåkes, og det kan varsles når de bør skiftes ut.

Mange - 1 sending

Inntil 15 sendere kan benyttes mot en og samme mottager

1 - mange sending

En sender kan sende til uendelig mange mottagere

Ytterligere Produktinformasjon

Print version Top