moeller.no

moeller.no

Hva er et fleksibelt lån?

Et fleksibelt lån er på mange vis det samme som et forbrukslån uten sikkerhet. Lånet har flere fordeler som er attraktive for mange, men også en ulempe du bør kjenne til. Her kan du lese om alt du bør vite før du søker om denne typen kreditt.

En form for blankolån

På fagspråket kalles lån som ikke er knyttet opp til spesifikke formål for blankolån. En enkel illustrasjon er å se på det motsatte, nemlig når banken krever at pengene går til et oppgitt formål. Det typiske eksempelet er boliglån. Banken tar pant i boligen det lånes til, og pengene overføres direkte til selgeren av boligen. Den som låner pengene ser aldri lånesummen på sin egen konto.

Både fleksible lån og forbrukslån er teknisk sett blankolån. Den som låner pengene står fritt til å bruke de på det han eller hun vil. Den eneste begrensningen er at du naturligvis ikke får låne til kriminelle formål. Derfor må du normalt oppgi formål i søknadsskjemaet, men dette er ikke bindende så lenge bruken ikke strider mot norsk lov.

Andre likheter mellom forbrukslån og fleksible lån

Ordbruken kan være noe forvirrende, for betegnelsen forbrukslån brukes også om de fleksible lånene. I tillegg brukes også navn som brukskreditt og rammelån, alt ettersom hvilken bank det er snakk om.

De viktigste likhetene mellom vanlige forbrukslån og de fleste fleksible lån er følgende:

 • Bankene krever ikke sikkerhet.
 • Du kan bruke pengene til det du selv ønsker.
 • Søknadsbehandlingen er lik.
 • Rentetilbudet fastsettes individuelt.
 • Gebyrene er omtrent de samme.
 • Det er vanlig at medlånstaker aksepteres.
 • Kravene til søkeren er de samme.

Ulikhetene ligger fortrinnsvis i hvordan kostnadene beregnes.

Betal renter kun på det du bruker

Et fleksibelt lån er en kreditt som kan minne om tilsvarende du får i et kredittkort, sett bort ifra at kredittkortet også er et betalingsmiddel. Når du søker og får tildelt et fleksibelt lån, settes lånesummen (kredittrammen) på en konto i banken. Når du trenger penger, enten hele summen eller deler av den, overfører du selv til din egen brukskonto. På det tidspunktet blir det beregnet renter av det du overførte. Det du ikke overfører blir det ikke beregnet renter for.

Dette er annerledes enn et vanlig forbrukslån. Der tildeles du hele lånesummen i en smell, og renter beregnes for hele beløpet, uavhengig om du bruker pengene eller bare lar de stå på kontoen din.

Ingen spesifikk nedbetalingstid

De vanlige forbrukslånene har også en fast nedbetalingsplan. For eksempel låner du 100 000 kroner over 4 år, og betaler faste avdrag pluss renter hver måned. Når siste innbetaling er foretatt, opphører låneforholdet med banken.

Et fleksibelt lån har ingen spesifikk nedbetalingsplan. I stedet er kreditten løpende så lenge du trenger den. Bankene har imidlertid en grense for hvor lenge kreditten kan stå ubrukt, for eksempel 6 måneder.

Om du bruker noe av kreditten, betaler du renter for det du benyttet pluss et minimumsavdrag. Normalt beregnes minimumsavdraget i forhold til om summen skulle blitt nedbetalt i løpet av fem år. Du står fritt til å betale mer utover dette. Betaler du hele den benyttede kreditten, vil du dermed ikke ha rentebærende gjeld lengre.

Fordelene med fleksible lån

For personer som er usikre på hvor stort lån de trenger, er fleksible lån en kurant løsning. De kan da søke om en større låneramme enn de kanskje trenger, men slipper å betale renter på det overskytende beløpet som aldri ble brukt. Fleksible lån er også populære blant de som ønsker å ha en reserve klar i tilfelle de får uforutsette utgifter.

Denne typen lån er i tillegg kurant dersom du trenger finansiering flere ganger, til forskjellige ting. Så lenge kreditten er aktiv trenger du ikke søke om et nytt lån dersom du får behov senere. Det er også enkelt å reaktivere en brukskreditt som er avsluttet.

Noen viktige ulemper

Et fleksibelt lån passer ikke til personer som er lite disiplinerte økonomisk sett. Vanlige nedbetalingslån er lettere å forholde seg til rent praktisk, med faste avdrag som enkelt kan budsjetteres. Friheten du får i et fleksibelt lån er for mange ganske fristende, og kan resultere i noe ufornuftig bruk. Betaler du alltid minimumsavdraget, vil du kunne få rentebærende gjeld over lang tid. Låntakere bør også unngå å benytte seg av eventuelle avdragsfrie perioder, noe som vil ha samme virkning på totalkostnadene.

2 banker som tilbyr fleksible lån

Det er mange banker som tilbyr privatlån i Norge. Vi har vurdert to av de som også tilbyr fleksible lån. Dette er to seriøse aktører som tilbyr gode vilkår.

Fleksibelt lån fra Komplett Bank

Komplett Bank var blant de aller første til å tilby denne formen for forbrukerfinansiering. Årsaken er kort og godt den at Komplett er en naturlig utvidelse av nettbutikkens løsninger for avdragsbetaling. Kreditten deres har følgende betingelser:

 • Kredittramme fra 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 7,90% og 24,90%
 • Etableringsgebyr mellom 450 og 1 990 kroner (større beløp har større gebyr)
 • Terminomkostninger på 35 kroner per måned
 • Minimumsavdrag må betales per måned for benyttet kreditt
 • Utvidelse av kreditten er mulig
 • Banken tilbyr låneforsikring

Kravene for å få brukskreditt fra Komplett er at du må være over 20 år, ha fast inntekt, bo i Norge med adresse i Folkeregisteret, samt du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Fleksibelt lån fra Instabank

Instabank er en av de nyeste aktørene blant banker som fokuserer på forbrukerfinansiering. Banken tilbyr vanlig forbrukslån, lån til kjøretøy, spareprodukter, forsikringsløsninger og et fleksibelt lån. Det fleksible lånet har disse betingelsene:

 • Kredittramme fra 5 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 7,99% og 19,99%
 • Etableringsgebyr på 900 kroner uansett størrelse på kredittrammen
 • Terminomkostninger på 40 kroner per måned
 • Minimumsavdrag må betales per måned for benyttet kreditt
 • Utvidelse av kreditten er mulig
 • Banken tilbyr låneforsikring
 • Banken tilbyr avdragsfrie måneder

For å få fleksibelt lån, eller vanlig forbrukslån fra Instabank må du være over 23 år, men ikke over 65 år. Du må ha fast inntekt på minst 250 000 kroner brutto per år, og kan ikke ha betalingsanmerkninger. Det er også standard at søkeren må være norsk, eller bosatt og skattepliktig i Norge, selv om dette ikke blir opplyst om på bankens nettside.

Generell informasjon

Fleksible lån kan naturligvis også brukes til å refinansiere annen gjeld. Du kan enten innfri gjelden det er snakk om selv etter at du får tildelt kreditten, eller gi banken fullmakt til å foreta betalingene. Velger du det siste må du oppgi dette når du søker. Du vil da få instruksjon fra banken om hvilke opplysninger de trenger (bankene eller kredittkortselskapene du skylder penger til), samt hvordan du gir banken din fullmakt. I henhold til retningslinjene fra Finanstilsynet kan et fleksibelt lån bli omgjort til nedbetalingslån. Dette har sammenheng med de nye reglene som tar sikte på å begrense nordmenns økende forbruksgjeld. I utgangspunktet skal man ikke kunne låne til forbruk over lengre tid enn fem år. Derfor kan banken omgjøre et fleksibelt lån til nedbetalingslån dersom hele kreditten er opptrukket. Du kan også selv be om å få kreditten omgjort. Lånesummen vil da bli betalt tilbake i like terminbeløp inntil hele kreditten er innfridd.