moeller.no

moeller.no

Lån uten sikkerhet – unngå de vanligste fellene

Hvis du har et lån i dag, på for eksempel hus eller bil, er disse eksempler på sikrede lån. Her har banken tatt pant i huset eller bilen. Banken kan derfor ta disse gjenstandene dersom du misligholder lånet ditt. Et usikret lån har banken ingen garantier for. Dersom lånet misligholdes, kan banken risikere å miste pengene som er lånt ut. Denne risikoen dekker banken inn for med høyere renter, på slike lån som ikke har sikkerhet.

  • Stort marked for usikrede lån
  • Høyere rente på usikrede lån

Hvilken rente betaler jeg? Nominell eller effektiv?

Nominell rente er den renten du møter først i alle lånetilbud. Enten det er hos kundebehandleren i banken, eller i tilbud på nett. Den nominelle renten er den prisen banken har satt for å låne ut penger til deg. Denne renten varierer mye i markedet, og kan se veldig lav ut. Det er derfor viktig å gå lånetilbudet ekstra i sømmene! Det kan være det har skjulte kostnader gjemt i liten skrift.

Effektiv rente er det som er den riktige renten for deg som potensiell kunde å se på. Effektiv rente er den faktiske kostnaden du som kunde vil betale. Den effektive renten er altså nominell rente, tillagt kostnad for gebyrer. Den nominelle renten kan altså være et lavt lokketilbud, mens gebyrene kan presse den effektive renten opp. Disse gebyrene har banken satt for å dekke inn kostnader ved administrasjon og inndrivelse av lånet.

  • Nominell rente kan være forlokkende
  • Effektiv rente er den reelle kostnaden for deg som kunde.

Effektiv rentefelle

Det kan være stor forskjell på nominell og effektiv rente. Det er imidlertid slik at banken er pålagt å oppgi effektiv rente. Derfor er det lurt at du spør kunderådgiveren i banken spesifikt om effektiv rente. Slik gjør du det samtidig klart for banken at du har god kontroll på finansielle begreper. Prisene på bankens gebyrer vil variere. Noen banker tar solide gebyrer, andre nesten ingen. Derfor er det viktig å sammenligne gebyrene.

Det er også viktig at du ikke går i første og beste-fellen. Dette vil si at du kanskje tar en forhastet beslutning om å slå til på et lånetilbud, uten å sjekke nøye betingelser ellers i markedet. Det lønner seg å undersøke hvordan prisene er hos andre banker først, slik at du ikke går glipp av det beste tilbudet som passer ditt behov. Hvis du har god oversikt, har du gode forhandlingskort!

Ikke lån for mye

En annen felle mange går i, er at de overvurderer hvor mye de trenger. Da er det viktig at du setter opp et budsjett før du søker. I et budsjett vil du få oversikt over alle kostnadene du ønsker å dekke. Deretter vil du få et realistisk bilde av hvor mye penger du trenger å søke om på lånet. Selv om mange tilbud fra bankene blir presentert med en spesifikk sum, betyr ikke det at summen er satt!

  • Det kan være stor forskjell på nominell og effektiv rente
  • Innhent priser hos flere banker i markedet
  • Ikke lån for mye penger
  • Sett opp et budsjett, slik at du får god oversikt over hvor mye lån du trenger
  • Bankene sine forhåndssatte tilbud er ikke summen du er nødt til å låne

Forhandle også med bankene. Det er viktig at du stiller med gode argumenter, når du skal ha lavest mulig rente. Dersom du argumenterer godt for hvorfor akkurat du skal ha den beste renten, kan du nå gjennom. Stiller du med budsjett i hånd også, viser det at du har god kontroll på økonomien din. Kan du også vise til stabil og god betjeningsevne på andre lån, stiller du enda sterkere i din søknad.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstid er også en felle det er mulig å gå i. La oss si at du ønsker å ta opp et usikret lån på 100 000 kroner. Den nominelle renten er 10 %. Det kan ved første øyekast høres ut som en bra pris. Viser det seg at termingebyrene er lave eller kanskje ingenting, er det enda bedre. Det som da derimot kan være tilfelle, er lang nedbetalingstid. På et lån av slik størrelse, er det gjerne lengre nedbetalingstid.

Det er viktig å huske på at renten som regel blir regnet per år på et lån. Dersom du har et lån på 100 000 kroner og betaler det ned over ett år, blir det kanskje overkommelig. En rente på 10 % vil utgjøre 10 000 kroner over ett år. Dersom det derimot er flere års nedbetaling, er det 10 % per år du skal forholde deg til. Dette vil gjøre at kostnaden drives opp hvert eneste år.

Hvordan søker jeg lån

Det er flere fremgangsmåter for å søke et lån uten sikkerhet. Du kan oppsøke bankene i ditt nærmiljø personlig, og få snakke med en kunderådgiver. Disse vil kunne gi deg råd, og tilpasse lånet etter dine behov. Du kan ta en runde hos bankene sine nettløsninger. Enten det er tekst eller telefon, kan du gjøre gode forhandlinger. Bruk gjerne også låneportaler på nett, og få bankene til å sende sine beste lånetilbud til deg!